nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
Tereske Község Önkormányzat képviselő – testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Tereske község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143.§. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) sz. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


Tereske Község Önkormányzatának Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: ,,R”) módosításáról:


„(1) Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés előirányzata:

                                               250.587 e Ft               bevétellel

                                               250.587 e Ft               kiadással

állapítja meg.”


2.§.


(1)       A ,,R” 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.3.§.Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Tereske, 2016.02.15.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
333.41 KB
2. mellklet
397.9 KB
3.melléklet
343.93 KB
4.melléklet
264.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!