nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-26 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.25.) önkormányzati rendelete
Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.25) Önkormányzati RENDELETE az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról a következőket rendeli el, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) véleményének kikérésével:Rendelet célja és hatálya

  1. §

(1)A rendelet célja, hogy Tereske Község Önkormányzata közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott teljes alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében tejes körűen szabályozza.

(2)A rendelet hatálya kiterjed Tereske község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola- egészségügyi ellátásra.


Az alapellátások körzetei


A felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett háziorvosi körzet megállapítása

2. §


(1)Tereske Község Önkormányzatának közigazgatási területe - Tereske Község Önkormányzata által működtetett – egy vegyes háziorvosi – (felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett körzetet alkot Szátok Község Önkormányzat közigazgatási területével.

(2) A háziorvosi körzet székhelye: 2652. Tereske, Kossuth út 89/A.

(3) A háziorvosi ellátás helye: 2652. Tereske, Kossuth út 89/A.


Fogorvosi körzet megállapítása

3. §

(1) Tereske Község Önkormányzatának közigazgatási területe Rétság Város Önkormányzat fogorvosi alapellátási körzetéhez tartozik. Az ellátandó körzet Rétság, Tereske és Tolmács településekre terjed ki.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 2651, Rétság, Korányi Frigyes utca 4.

 (3) A fogorvosi ellátás helye: 2651, Rétság, Korányi Frigyes utca 4.
Védőnői ellátási körzet megállapítása

                                                                        4. §

(1) Tereske Község teljes közigazgatási területe - Tereske Község Önkormányzata által működtetett - egy védőnői ellátási körzetet alkot Szátok Község Önkormányzat közigazgatási területével.

(2) A védőnői körzet székhelye: 2652. Tereske, Kossuth út 110.

(3) A védőnői körzeti ellátás helyei: 2656. Szátok, Kossuth út 12. 2652. Tereske, Kossuth utca 110.

(4) A védőnői körzeti ellátás helyei: Általános Iskola 2652. Tereske, Kossuth út 84.Iskola-egészségügyi ellátási körzet megállapítása

                                                                         5. §

 (1) Tereske Község Önkormányzatának területe egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot - Tereske Község Önkormányzata által működtetett Szátok Község Önkormányzat közigazgatási területével. Az ellátás Tereskei Általános Iskolában (2652. Tereske, Kossuth út 84.) és a Tereskei Zöld Udvar Óvoda (2652. Tereske, Kossuth út 84.) nevelési-oktatási intézményekre terjed ki.

 (2) Az iskola-egészségügyi ellátás székhelye: 2652. Tereske, Kossuth út 89/A.

(3) Az óvoda vonatkozásában az iskola egészségügyi ellátás a 2652. Tereske,  Kossuth út 89/A. szám alatti rendelőben biztosított.

(4) Az iskola vonatkozásában az iskola egészségügyi ellátás a 2652. Tereske,  Kossuth út 89/A szám alatti rendelőben biztosított.


Ügyeleti ellátás

6. §

(1) Tereske Község Önkormányzat közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyleti ellátást megállapodás alapján a JUNIMED Kft./2626 Nagymaros, Őz út 19./ végzi.

(2) A szolgáltatást végző feladatellátásának körzetközponti székhelye: 2651 Rétság, Laktanya út 5.                                                                


Záró rendelkezés

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tereske, 2017. január 24.


                   Meló Martina                                                                      Dr.Villant Gréta

                    polgármester                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!