nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-31 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

Szerkesztés...

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2011. (IX. 12.) rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn

kívüli házasságkötésről


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:


A rendelet hatálya


  1. §

E rendelet hatálya Tereske község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.


A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés


  1. §
  1. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
  2. A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.
  3. A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.1


  1. §


  1. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.


  1. §

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.


                                                                Záró rendelkezések

       5.     §

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Tereske, 2011. szeptember 12.
                Urbán Pál                                                                                                               Góg Katalin

                 polgármester                                                                                                           mb. jegyző
Melléklet

     

     1.) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 8000- Ft díjat kell fizetni.1

     2.) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért külön díjat fizetni nem kell.

     3.) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésekben való közreműködésért ese- 

           ményenként nettó 5000.- Ft. díjazás illeti meg.1Módosította: Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) számú önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. március 31.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!