nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-03 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.22. ) számú rendelet a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról

Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, valamint

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szt. 59.§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


Nyersanyagköltség (nyersanyagnorma)


(1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyagköltsége: 300,- Ft (ÁFA-val)


(2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd élelmezési nyersanyagköltsége: 300,- Ft (ÁFA-val)


(3) Tereskei Zöld Udvar Óvoda alkalmazottjai: 300,- Ft


(4) Vendég ebéd (engedélyezett) és szociális étkezők (felnőtt ebéd) 1 napra jutó nyersanyagköltsége:    280,- Ft.


                                                                             Térítési díj


2.§


(1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak:


  1. Óvodai ellátottak: 300,- Ft


  1. Általános iskolai tanulók: 300,- Ft


  1. Tereskei Zöld Udvar Óvoda alkalmazottai (tízórai, ebéd, uzsonna): 300,- Ft


  1. [1]Vendégebéd és a szociális étkezés teljes összegű ebéd térítési díja: 540,- Ft


A szociális étkezők esetében alábbi kedvezménnyel kell megállapítani:


(2) A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés, valamint a Gyvt. 148.§-ban, és 151.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg.


(3) Az ebédkihordásért fizetendő személyi térítési díj a jövedelmi viszonyoktól függetlenül ebéd-adagonként 50 Ft.


                                                                   Záró rendelkezés


3.§


(1) Ez a rendelet a 2017. január 01. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési norma, illetve és térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete.


Tereske, 2016. november 21.

Meló Martina                                                             Dr. Villant Gréta

polgrámester                                                                          jegyző

[1]

Módosította: Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017(II.02.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2017. február 3-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!