nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-27 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés módosításáról

Szerkesztés...

Tereske községi Önkormányzat képviselő – testületének

11/ 2013 (IX.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Tereske község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143.§. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013 (VI.25.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Tereske Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ,,R”) módosításáról:

„(1) Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését

                                               104.563 e Ft               bevétellel

                                               104.563 e Ft               kiadással

állapítja meg.”

2.§.

(1)       A ,,R” 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2)       A ,,R” 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tereske, 2013. 09. 25.

  Urbán Pál                                                                 Illés Zita

                        polgármester                                                           jegyző helyettes

Kihirdetve: 2013. 09. 26.

                                                                                              Illés Zita

                                                                            jegyző helyettesCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
90 KB
2. sz. melléklet
161 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!