nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2005-01-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.15.) önkormányzati rendelete
a közművesítési hozzájárulás megállapításáról

Szerkesztés...

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2002 (IV. 15.) számú rendelete

a közművesítési hozzájárulás megállapításáról


(Egységes szerkezetben)Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közművesítési hozzájárulásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Tereske Község önkormányzat képviselő-testülete közművesítés feladata során csatornahálózat és tisztítóművet létesít.

2.§

A rendelet hatály kiterjed Tereske Község közigazgatási területén közművet igénybevevőkre

3.§

A képviselő-testület a felmerülő költségekhez a közműhasználatának igénye esetén hozzájárulást állapít meg.

4.§

(1) A képviselő-testület a közművesítési hozzájárulás mértékét a (2) , (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Lakossági használók esetén:

a) 2001 december 31-ig történő befizetés esetén 50.000 forint / ingatlan

b) 2001 december 31-ig történő befizetés esetén 100.000 forint / ingatlan

c)[1] a b) pontban meghatározott időpont utáni befizetés esetén a megelőző időpont évében meghatározott összeg 150% -a /ingatlan

(3) Általános célú, nem lakossági használók esetén a lakossági hozzájárulások egészszámú többszörösei a képződött szennyvíz arányának megfelelően, amelyet külön megállapodásban kell rögzíteni.

5.§

(1) A közművesítési hozzájárulás megfizetésének módja lakosság esetén:

a) készpénzben megállapodás szerint,

b) lakástakarék-pénztárral kötött szerződés és engedményezési szerződés alapján

(2) A közművesítési hozzájárulást nem lakossági általános célú használó készpénzben fizetheti meg, külön megállapodás szerint.

6.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
                                    Potyecz Pálné                         Munkácsi Márton

                                    polgármester                                      jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 11/2004 (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2005. január 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!