nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-10-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az elektronikus ügyintézésről

Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2009. (IX. 09 ) rendelet


Az elektronikus ügyintézésről


Tereske Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  1. §


Tereske Község Önkormányzata és szervei hatósági eljárása során az önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés szabályai nem alkalmazhatók, kivéve azokat az ügyeket, vagy egyes eljárási cselekményeket, amelyek esetében magasabb színtű jogszabály kötelezően előírja.”  1.  §(1)  Ez a rendelet 2009. október 1-én lép hatályba.

(2)  A  11/2005. (X.24.) számú képviselő-testületi rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja


                                                                           


Góg Katalin                                                                                     Potyecz Pálné

mb. jegyző                                                                                       polgármesterJogharmonizációs záradék: E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3 §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Tereske, 2009. szeptember 09.                                                              


                                                   Góg Katalin

                                                    Mb.jegyző
Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!