nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrhajtásáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014.(IV.29.) sz. rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról


1. §

(1)       Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

126.110 E Ft bevétellel

130.007 E Ft kiadással

jóváhagyja.

(2)       Az önkormányzat bevételei forrásonként és a kiadásokat az 1. sz. melléklet táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el. Szakfeladatonkénti kiadásokat a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja el.


2. §

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapota szerinti vagyonát a 3. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 694.941 E Ft-ban állapítja meg.


3. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 6.335 E Ft összegben, annak részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja4. §

(1)       Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 13.587 E Ft összegben a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2)       A szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


5. §

Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjék.


E rendelet a kihirdetési napján lép hatályba. Rendelkezései a 2013. évi beszámolóra vonatkoznak.


Tereske, 2014. április 29.
                                   Urbán Pál                                           Dr. Villant Gréta

                                   polgármester                                                  jegyzőKihirdetve: 2014. április 30.


Tereske, 2014. április 30.


                                                           Dr. Villant Gréta

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
840.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!