nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-23 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.


2. §. Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 2016. évről szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelőn végrehajtását


                        264 050 743 Ft bevételi és

                        207 876 658 Ft kiadási teljesítési összeggel állapítja meg.


3. § Tereske Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2017. évi


a) kiadások részletezését az 1. számú melléklet,

b) bevételek részletezését a 2. számú melléklet,

c) maradvány kimutatást a 3. számú melléklet,

d) egyszerűsített vagyonmérleget a 4. számú melléklet,

e) eredmény-kimutatást a 5. számú melléklet alapján fogadja el.


4 §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. mellék
1.72 MB
2. sz. mellék
786.12 KB
3. sz. mellék
197.28 KB
4. sz. mellék
705.53 KB
5. sz. mellék
395.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!