nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2007-03-29 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III.29.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Szerkesztés...

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2007. (III. 29.) számú rendelete

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól.


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16. §. (1) bekezdése, illetve a közúti közlekedésről szóló 1998. Évi I. törvény (továbbiakban Kkt) által biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági és közlekedési miniszter 5/2004- (I. 28.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló GKM rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére vonatkozóan az alábbi rendeletet (továbbiakban: Közútkezelői Szabályzat) alkotja:


  1. §.


  1. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályait az e rendelet mellékleteként kiadott Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.,


  1. A Szabályzat rendelkezései a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére terjednek ki.


  1. §.


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.                      Dr.Zombori Erzsébet   sk.                              Potyecz Pálné sk.

                               Mb.jegyző                                              polgármester


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!