nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-24 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
a Köztisztasági szabályokról szóló 11/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításról

Tereske Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete a Köztisztasági szabályokról szóló 11/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításról


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV törvény 88.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztasági szabályokról szóló 11/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2Az avar és kerti hulladék égetése egész évben hétfői, szerdai, pénteki napokon 9 órától 20 óráig, valamint szombaton 9 órától 13 óráig engedélyezett.”.


2. §.


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!