nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-26 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő – testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §.


  1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.


2. §.


  1. Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 2014 évről szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelőn végrehajtását

                         

                        168 617 E Ft bevételi és

                        157 769 E Ft kiadási teljesítési összeggel állapítja meg.


3. §.


  1. Tereske Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2014 évi


  1. Az Önkormányzat gazdálkodásának szöveges értékelését az 6. sz. melléklet tartalmazza.


4 §.


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő – testület 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete költségvetési rendelete.


Tereske, 2015. április 24.______            _________________                         ________________________

Meló Martina                                                  Dr. Villant Gréta

polgármester                                                               jegyző                                                                              
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
290.72 KB
2.sz. melléklet
573.56 KB
3. sz. melléklet
362.58 KB
4. sz. melléklet
560.99 KB
5. sz. melléklet
524.66 KB
6.sz. melléklet
266.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!