nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-11 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete
Tereske Község Önkormányzat Képviselő – testületének 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő – testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §.


  1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.


2. §.


  1. Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 2015. évről szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelőn végrehajtását

                         

                        249 376 E Ft bevételi és

                        219 337 E Ft kiadási teljesítési összeggel állapítja meg.


3. §.


  1. Tereske Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2015. évi


  1. Az Önkormányzat gazdálkodásának szöveges értékelését az 6. sz. melléklet tartalmazza.


4 §.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő – testület 5/2015. (IV.25.) önkormányzati rendelete költségvetési rendelete.


Tereske, 2016. május 09.

Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
4.71 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!