nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-24 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításról

Tereske Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításról


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 20.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A lakásfenntartási települési támogatás kérelem benyújtásának évében a tárgyév december 31.-ig állapítható meg.

2. §.


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!