nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-03 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. § Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés a), e), g) pontja hatályát veszti.


2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!