nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-24 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 9/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet módosításról

Tereske Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2018 (IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 9/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet módosításról


Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 9/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:”R”) 1. számú melléklete helyébe a következő 1-es számú melléklet lép:


                                                                                                 2.§


A „R” 3. számú melléklete helyébe a következő 2. számú melléklet lép:


3.§.


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!