nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-31 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- - a következőket rendeli el:1.§ A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


2. § Ez a rendelet 2017. június 01. napján lép hatályba.Tereske, 2017.március 29.

               Meló Martina                                                            Dr. Villant Gréta

                polgármester                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!