nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-29 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.


2. §. Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 2018. évről szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelőn végrehajtását


                        263.195.660.- Ft bevételi és

                        234.103.165.- Ft kiadási teljesítési összeggel állapítja meg.


3. § Tereske Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2018. évi

a) kiadások részletezését az 1. számú melléklet,

b) bevételek részletezését a 2. számú melléklet,

c) maradvány kimutatást a 3. számú melléklet,

d) egyszerűsített vagyonmérleget a 4. számú melléklet,

e) eredmény-kimutatást a 5. számú melléklet alapján fogadja el.


4 §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. mellék
485.37 KB
2. sz. mellék
468.86 KB
3. sz. mellék
462.48 KB
4. sz. mellék
467.91 KB
5. sz. mellék
464.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!