nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-07-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi egyeztetése szabályairól

Szerkesztés...


Tereske Község  Önkormányzata képviselő–testületének

8/2011. VI.27.) önkormányzati rendelete


                   A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi egyeztetés szabályairól

1 §        


Rendeletek társadalmi egyeztetése


Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban tervezet), valamint a rendelet tervezet koncepcióját.


  1. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetésről és annak módosításáról, a helyi adóról és annak módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani azt a tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy az egyeztetésre bocsátással az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány érné.


  1. Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Tereske Község Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.


2. §


A társadalmi egyeztetés formája  1. A társadalmi egyeztetés az önkormányzat  tereske@nogradmail.hu  email címén keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés) útján, postai úton, vagy szükség esetén lakossági fórum keretében történik. A lakossági fórum keretében történő véleményeztetésről a képviselő-testület dönt.


  1.  Az (1) pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.


  1. A tervezetet a község www.tereske.hu  hivatalos honlapján az önkormányzat címszó alatt erre a célra kialakított felületen úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre minimum 15 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.


  1. Az általános egyeztetésre történő megjelentetésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján valamint a község honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét.


  1. A jogszabály előkészítéséért felelős jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.


  1. Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell a képviselő – testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.”


3.§


E rendelet 2011. július 1. napjával lép hatályba. 

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Urbán Pál                                                             Góg Katalin

polgármester                                                        mb. jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!