nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Tereske község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143.§. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) sz. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


Tereske Község Önkormányzatának Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: ,,R”) módosításáról:


„(1) Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés előirányzata:

                                               201.121 e Ft               bevétellel

                                               201.121 e Ft               kiadással

állapítja meg.”


2.§.


(1)       A ,,R” 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.3.§.Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kihirdetve: Tereske, 2017. május 25.


Meló Martina                                       Dr. Villant Gréta

                                    polgármester                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Előirányzat módosítás
810.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!