nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-19 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.19.) önkormányzati rendelete
a Talajterhelési díjról szóló 12/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításról

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A talajterhelési díjról szóló 12/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3)Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az, aki ingatlanán csak kerti csappal, illetve kúttal rendelkezik, vagy a lakóingatlanában nincs fürdőszoba.”


2. § A talajterhelési díjról szóló 12/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 4.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)Az (1) bekezdésben meghatározott talajterhelési díjból a bevallásban történő jelzés alapján 70 %-os díjkedvezmény illeti meg tárgyévben (bevallás időpontjában) azt a kibocsátót


-akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át,

-aki egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át ,

-aki -egy fogyasztó esetén- 65.életévét betöltötte,

-ahol kétfogyasztós házaspárok esetén legalább az egyik személy betöltötte a 65.életévét,

-aki lakásfenntartási támogatásban részesül,

-aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménre jogosult


3.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A talajterhelési díjról szóló 12/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3)Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az, aki ingatlanán csak kerti csappal, illetve kúttal rendelkezik, vagy a lakóingatlanában nincs fürdőszoba.”


2. § A talajterhelési díjról szóló 12/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 4.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)Az (1) bekezdésben meghatározott talajterhelési díjból a bevallásban történő jelzés alapján 70 %-os díjkedvezmény illeti meg tárgyévben (bevallás időpontjában) azt a kibocsátót


-akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át,

-aki egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át ,

-aki -egy fogyasztó esetén- 65.életévét betöltötte,

-ahol kétfogyasztós házaspárok esetén legalább az egyik személy betöltötte a 65.életévét,

-aki lakásfenntartási támogatásban részesül,

-aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménre jogosult


3.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!