nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-25 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő – testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §.


  1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.


2. §.


  1. Tereske Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 2016. évről szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelőn végrehajtását

                         

                        198 731 412 Ft bevételi és

                        173 177 080 Ft kiadási teljesítési összeggel állapítja meg.


3. §.


  1. Tereske Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2016. évi


  1. Az Önkormányzat gazdálkodásának szöveges értékelését az 6. sz. melléklet tartalmazza.


4 §.


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

._______________________                         ________________________

Meló Martina                                                 Dr. Villant Gréta

polgármester                                                              jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!